Bố! Con trai bố sắp hai mươi tuổi rồi

Bố! Con trai bố sắp hai mươi tuổi rồi - cái tuổi có thể chưa đứng vững trước tất cả. Cái tuổi chưa đủ chín chắn để kìm nén một giọt nước mắt vô tình. Với con nếu chợt nghĩ về bố thôi, nước mắt lại trào ra, dù con chẳng muốn yếu mềm như thế. Bố! Con trai bố sắp hai mươi tuổi rồi - cái tuổi có thể chưa đứng vững trước tất cả. Cái tuổi chưa đủ chín chắn để kìm nén một giọt nước mắt vô tình. Với con nếu chợt nghĩ về bố thôi, nước mắt lại trào ra, dù con chẳng muốn yếu mềm như thế.