Hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt

_____***_____
^||^ . . # . . ^||^
...||ự.....#......||in

*·¯`*. . . . . .
|| . . . . . . . . .
*.¸¸.* chiến .

++||++ . . . ..
|| . , . . .
|| thắng.

Hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt,
tất cả mọi người đều tin tưởng ở bạn! _____***_____
^||^ . . # . . ^||^
...||ự.....#......||in

*·¯`*. . . . . .
|| . . . . . . . . .
*.¸¸.* chiến .

++||++ . . . ..
|| . , . . .
|| thắng.

Hãy bình tĩnh, tự tin để làm bài thật tốt,
tất cả mọi người đều tin tưởng ở bạn!