tỉnh dậy đi chúng mình cùng học

''(~_~)'' buồn ngủ hả?
_ `(•.°)'~ __ tỉnh dậy đi.
"(^_^)&("- .-") Chúng mình cùng học.
。☆。*。☆。
★。\|/。★
''(~_~)'' buồn ngủ hả?
_ `(•.°)'~ __ tỉnh dậy đi.
"(^_^)&("- .-") Chúng mình cùng học.
。☆。*。☆。
★。\|/。★