Trong tình bạn, có những điều

Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được. Trong tình bạn, có những điều người ta không nói ra nhưng ai cũng tự cảm nhận được.