Bạn thân là người nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của bạn

Bạn thân là người nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của bạn , lau khô giọt nước mắt thứ hai và không để giọt nước mắt thức ba rơi xuống. Bạn thân là người nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên của bạn , lau khô giọt nước mắt thứ hai và không để giọt nước mắt thức ba rơi xuống.