Bạn từng nói, trong mắt của bạn

Bạn từng nói, trong mắt của bạn....tôi là một thiên thần. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nụ cười của tôi...dành cho bạn...và....
I miss you, so much!!! Bạn từng nói, trong mắt của bạn....tôi là một thiên thần. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nụ cười của tôi...dành cho bạn...và....
I miss you, so much!!!