Đến một ngày, khi tớ gặp lại cậu

Đến một ngày, khi tớ gặp lại cậu, lúc đó chúng ta không còn là trẻ con thì ta vẫn nắm tay nhau nhé, bạn thân! Đến một ngày, khi tớ gặp lại cậu, lúc đó chúng ta không còn là trẻ con thì ta vẫn nắm tay nhau nhé, bạn thân!