BẠN BÈ ĐƯỢC SINH RA- KHÔNG PHẢI ĐƯỢC TẠO RA

BẠN BÈ ĐƯỢC SINH RA- KHÔNG PHẢI ĐƯỢC TẠO RA
TÌNH BẠN LÀ MỘT TÂM HỒN NGỰ TRONG HAI THỂ XÁC BẠN BÈ ĐƯỢC SINH RA- KHÔNG PHẢI ĐƯỢC TẠO RA
TÌNH BẠN LÀ MỘT TÂM HỒN NGỰ TRONG HAI THỂ XÁC