Người về qua cửa phù vân

Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi