Ta đi rừng biển say nhào

Ta đi rừng biển say nhào
Ta về nhật nguyệt trên đầu ngón tay Ta đi rừng biển say nhào
Ta về nhật nguyệt trên đầu ngón tay