Hãy sống như đời núi

Hãy sống như đời núi
Để vươn tới những tầm cao
Hãy sống như đời sông
Để biết yêu thương nguồn cội Hãy sống như đời núi
Để vươn tới những tầm cao
Hãy sống như đời sông
Để biết yêu thương nguồn cội