Cúi đầu bước vào hiên nhà cỏ

Cúi đầu bước vào hiên nhà cỏ
Bất chợt vỡ cười mấy trận vang Cúi đầu bước vào hiên nhà cỏ
Bất chợt vỡ cười mấy trận vang