Mênh mông quá biển trời lồng lộng gió

Mênh mông quá biển trời lồng lộng gió
Một mình tôi ngày hai buổi đi về Mênh mông quá biển trời lồng lộng gió
Một mình tôi ngày hai buổi đi về