Người có trí không bi mê hoặc

Người có trí không bi mê hoặc
Người có nhân không lo buồn
Người anh hùng không sợ sệt Người có trí không bi mê hoặc
Người có nhân không lo buồn
Người anh hùng không sợ sệt