Uống ba chén rượu khoanh tay ngủ Ngâm một câu thơ vỗ bụng cười

Uống ba chén rượu khoanh tay ngủ
Ngâm một câu thơ vỗ bụng cười Uống ba chén rượu khoanh tay ngủ
Ngâm một câu thơ vỗ bụng cười