Học đi con học miệt mài

Học đi con học miệt mài
Ngày nay khó nhọc ngày mai huy hoàng Học đi con học miệt mài
Ngày nay khó nhọc ngày mai huy hoàng