Phàm làm việc gì, trước hết hãy nghĩ đến nhân quả và nghiệp báo.

Phàm làm việc gì, trước hết hãy nghĩ đến nhân quả và nghiệp báo. Phàm làm việc gì, trước hết hãy nghĩ đến nhân quả và nghiệp báo.