Gia sản đẹp là một tên tuổi được tôn kính.

Gia sản đẹp là một tên tuổi được tôn kính. Gia sản đẹp là một tên tuổi được tôn kính.