Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là hãy đi xuyên qua nó.

Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là hãy đi xuyên qua nó. Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn là hãy đi xuyên qua nó.