Bỗng nhiên ta gặp lại ta

Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian.
(Thái Thanh Nguyên) Bỗng nhiên ta gặp lại ta
Bồng bềnh trong cái gọi là nhân gian.
(Thái Thanh Nguyên)