Yêu ghét ta chẳng bận lòng

Yêu ghét ta chẳng bận lòng
An tâm tự tại thong dong bên đời. Yêu ghét ta chẳng bận lòng
An tâm tự tại thong dong bên đời.