Hãy yêu thương và tha thứ cho mọi người.

Hãy yêu thương và tha thứ cho mọi người.
Hãy yêu thương và tha thứ cho mọi người.