Hãy sống và ước vọng

Hãy sống và ước vọng
Để thấy đời mênh mông. Hãy sống và ước vọng
Để thấy đời mênh mông.