Yêu thương xin nở nụ cười

Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao Yêu thương xin nở nụ cười
Vị tha là để lòng người thanh cao