download app

Thư pháp về cuộc sống

Nhất độ thất tín, vạn sự bất tin.

Nhất độ thất tín, vạn sự bất tin. (Một lần không giữ lời hứa, vạn chuyện không thể tin tưởng)

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười

Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm ý thêm tươi Cho hương thêm ngát đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người (TN Hỷ Khương)

Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo

Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo.

Người có trí không bi mê hoặc

Người có trí không bi mê hoặc Người có nhân không lo buồn Người anh hùng không sợ sệt

Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.

Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.

Bài vô thường dễ nhớ lại hay

Bài vô thường dễ nhớ lại hay Trong cơn mộng ai biết mình đang mộng.

Điều chí thiện long lanh cùng cái đẹp

Điều chí thiện long lanh cùng cái đẹp Mỗi ngày đời lắng đọng cả trăm năm

Núi là núi, sông là sông

Núi là núi, sông là sông Thiền là một tách trà nồng trên tay

Ngày mai mơ mộng làm chi

Ngày mai mơ mộng làm chi Sẽ tàn sẽ mất còn gì nữa đâu.

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi Đi tìm chân lý lẽ huyền vi An nhiên tự tại lòng thanh thản Đời sống tâm linh thật diệu kỳ TN Hỷ Khương

Hãy sống như đời núi

Hãy sống như đời núi Để vươn tới những tầm cao Hãy sống như đời sông Để biết yêu thương nguồn cội

Hạnh phúc: vui đời sống đẹp toàn gia.

Hạnh phúc: vui đời sống đẹp toàn gia.

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước

Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.

Đêm qua mộng lại thật gần

Đêm qua mộng lại thật gần Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh

Vạn cổ công thành danh hiển đạt

Vạn cổ công thành danh hiển đạt Thiên thu đức thịnh tính phồn vinh (muôn thuở công thành danh hiển đạt Ngàn thu đức thịnh họ phồn vinh)

Đời cát bụi chớ băn khoăn

Đời cát bụi chớ băn khoăn Vừa vừa học quyết tâm trọn thành.

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng

Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không.

Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương

Lắng nghe để hiểu nhìn lại để thương (T.sư Nhất Hạnh)

Nếu biết vô thường cơn sóng lặng

Nếu biết vô thường cơn sóng lặng Thì lời trùng ngộ thốt mà chơi

Đường tương lai gặp nhiều gian khó

Đường tương lai gặp nhiều gian khó Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

Ta ngồi đỉnh núi này đây

Ta ngồi đỉnh núi này đây Mây ơi xoá hộ mộng vây buộc người.

Hôm qua mộng lại thật gần

Hôm qua mộng lại thật gần Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh

Ta vui giấy bút mực tàu

Ta vui giấy bút mực tàu Luyện dòng thư pháp ghi vào trong tâm

Dù bất cứ nơi đâu

Dù bất cứ nơi đâu Ở trong hoàn cảnh nào An vui cùng hiện tại Hạnh phúc mãi bên ta

Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng

Bóng trúc quét sân trần chẳng đọng Vầng trăng xuyên biển nước không xao

Được cái này thì mất cái kia

Được cái này thì mất cái kia Gieo nhân nào gặt quả nấy.

Khi tôi nằm xuống

Khi tôi nằm xuống: Những gì tôi xài đã mất, Những gì tôi để lại thì người khác xài, Tôi chỉ đem theo được những gì tôi đã cho

Đào tạo nhân tài xây tổ quốc

Đào tạo nhân tài xây tổ quốc Phát huy dân trí dựng quê hương.

Ở hiền thì sẽ gặp lành

Ở hiền thì sẽ gặp lành Ai mà nhân đức trời dành phước cho.

Kiến tạo gia phong tân cốt cách

Kiến tạo gia phong tân cốt cách Bảo tồn bản sắc cổ tinh hoa

Đi trong cõi mộng ta đừng mộng

Đi trong cõi mộng ta đừng mộng Đứng giữa đất trời chẳng hướng trông Ngồi đây soi bóng mình qua lại Nằm ngủ mơ màng nhớ tánh không.

Ta về ngồi lại tình hư ảo

Ta về ngồi lại tình hư ảo Hư ảo không còn chỉ có ta.

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật

Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật Thế cho nên tất bật đến bây giờ

Tổ tiên phúc dày lưu hậu thế

Tổ tiên phúc dày lưu hậu thế Cháu con đức sáng rạng tiền nhân

Bậc trí như vách đá

Bậc trí như vách đá Gió cuồng nộ chẳng lay Lời tán dương phỉ báng Không xao gợn đôi mày