I'm Sorry if

If My tomorrow never comes
‘I M sorry’ for all the Th¡ngs ¡ might have Sa¡d
‘I M sorry’ for all the Th¡ngs ¡ did Or didn,T Do
‘I M sorry’ ¡f ¡ ever ¡gnored you
‘I M sorry’ ¡f ¡ ever made you feel bad Or put you down
‘I M sorry’ ¡f ¡ ever thought ¡ was bigger Or better than you
‘I M sorry’ for everything wrong ¡ have ever done
I M Wr¡t¡ng Th¡s becoz ¡f My tomorrow never comes?
If I never get A chance To say sorry then I m sorry...
If My tomorrow never comes
‘I M sorry’ for all the Th¡ngs ¡ might have Sa¡d
‘I M sorry’ for all the Th¡ngs ¡ did Or didn,T Do
‘I M sorry’ ¡f ¡ ever ¡gnored you
‘I M sorry’ ¡f ¡ ever made you feel bad Or put you down
‘I M sorry’ ¡f ¡ ever thought ¡ was bigger Or better than you
‘I M sorry’ for everything wrong ¡ have ever done
I M Wr¡t¡ng Th¡s becoz ¡f My tomorrow never comes?
If I never get A chance To say sorry then I m sorry...


Quảng cáo

DVMS chuyên:

- Tư vấn, xây dựng, chuyển giao công nghệ Blockchain, mạng xã hội,...

- Tư vấn ứng dụng cho smartphone và máy tính bảng, tư vấn ứng dụng vận tải thông minh, thực tế ảo, game mobile,...

- Tư vấn các hệ thống theo mô hình kinh tế chia sẻ như Uber, Grab, ứng dụng giúp việc, fintech, medical tech, insurtech,...

- Xây dựng các giải pháp quản lý vận tải, quản lý xe công vụ, quản lý xe doanh nghiệp, phần mềm và ứng dụng logistics, kho vận, vé xe điện tử,...

- Tư vấn và xây dựng giải pháp CNTT cho doanh nghiệp, startup,...


Vì sao chọn DVMS?

- DVMS nắm vững nhiều công nghệ phần mềm, mạng và viễn thông. Như Payment gateway, SMS gateway, GIS, VOIP, iOS, Android, Blackberry, Windows Phone, cloud computing,…

- DVMS có kinh nghiệm triển khai các hệ thống trên các nền tảng điện toán đám mây nổi tiếng như Google, Amazon, Microsoft,…

- DVMS có kinh nghiệm thực tế tư vấn, xây dựng, triển khai, chuyển giao, gia công các giải pháp phần mềm cho khách hàng Việt Nam, USA, Singapore, Germany, France, các tập đoàn của nước ngoài tại Việt Nam,…Quý khách xem Hồ sơ năng lực của DVMS tại đây >>Quý khách gửi yêu cầu tư vấn và báo giá tại đây >>