☼ Đừng bao giờ bỏ quên ngày sinh nhật của bản thân mình

☼ Đừng bao giờ bỏ quên ngày sinh nhật của bản thân mình, bởi đó là ngày DUY NHẤT trong cuộc đời bạn. MẸ bạn CƯỜI khi thấy bạn KHÓC. HAPPY BIRTHDAY! ♥
☼ Đừng bao giờ bỏ quên ngày sinh nhật của bản thân mình, bởi đó là ngày DUY NHẤT trong cuộc đời bạn. MẸ bạn CƯỜI khi thấy bạn KHÓC. HAPPY BIRTHDAY! ♥