Mừng ngày sinh nhật của em

Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời cùng ngàn ngôi sao tỏa sáng.
Mừng ngày sinh nhật của em, mừng ngày đó em sinh ra đời cùng ngàn ngôi sao tỏa sáng.