chúc mừng sinh nhật của thiên thần đáng yêu nhất!

Thay mặt Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, các Bộ Trưởng, các ban ngành, 84 triệu người VN, 6 tỷ dân trên thế giới, chúc mừng sinh nhật của thiên thần đáng yêu nhất! Thay mặt Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc Hội, các Bộ Trưởng, các ban ngành, 84 triệu người VN, 6 tỷ dân trên thế giới, chúc mừng sinh nhật của thiên thần đáng yêu nhất!