Hoa kia dẫu đẹp muôn phần

Hoa kia dẫu đẹp muôn phần
Nhưng em mãi mãi vô vàn đẹp hơn
Hoa tươi bởi sẽ phai tàn
Hoa lòng em đó một đời vẫn thơm
Hoa kia dẫu đẹp muôn phần
Nhưng em mãi mãi vô vàn đẹp hơn
Hoa tươi bởi sẽ phai tàn
Hoa lòng em đó một đời vẫn thơm