Gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ mẹ à

Mẹ ơi. 20/10 vui vẻ mẹ nhé! Mẹ sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe và mẹ luôn ở bên anh em con, ở bên ba mẹ nhé! Tụi con và ba sẽ luôn ở bên mẹ. Gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ mẹ à!!! Con yêu mẹ lắm! Mẹ ơi. 20/10 vui vẻ mẹ nhé! Mẹ sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe và mẹ luôn ở bên anh em con, ở bên ba mẹ nhé! Tụi con và ba sẽ luôn ở bên mẹ. Gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ mẹ à!!! Con yêu mẹ lắm!