Con hạnh phúc vì con là con của mẹ

Chúc mừng mẹ! Chúc mừng người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang và vô cùng tuyệt vời...Con yêu mẹ nhiều lắm. Con hạnh phúc vì con là con của mẹ. Chúc mừng mẹ! Chúc mừng người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang và vô cùng tuyệt vời...Con yêu mẹ nhiều lắm. Con hạnh phúc vì con là con của mẹ.