Hãy giữ mãi như thế này nhé

Hãy giữ mãi như thế này nhé, bạn tôi! Kỷ niệm ngày cứơi năm sau và năm sau nữa hẳn cũng phải tuyệt vời như năm nay.
Hãy giữ mãi như thế này nhé, bạn tôi! Kỷ niệm ngày cứơi năm sau và năm sau nữa hẳn cũng phải tuyệt vời như năm nay.