download app

Ngày cưới

Ai đã nói rằng tình yêu sẽ không tồn tại mãi mãi?

Ai đã nói rằng tình yêu sẽ không tồn tại mãi mãi? Hai bạn đã chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Chúc mừng …

Những người luôn luôn làm những điều họ muốn

Những người luôn luôn làm những điều họ muốn, sẽ không bao giờ muốn điều họ làm dài lâu. Chúng tôi chúc hai bạn làm điều hai bạn muốn và không bao cảm thấy… chán!

Cuộc sống mà không có tình yêu khác gì

Cuộc sống mà không có tình yêu khác gì một cuốn sách mà không có chữ. Có lẽ bạn và cô ấy/anh ấy là một câu chuyện hoàn chỉnh. Happy Anniversary!

Ôi có lẽ Thượng đế đã tặng hai bạn

Ôi có lẽ Thượng đế đã tặng hai bạn cả một vườn hoa hồng. Hai bạn thật may mắn khi có nhau trong đời. Chúc mừng!

Hãy giữ mãi như thế này nhé

Hãy giữ mãi như thế này nhé, bạn tôi! Kỷ niệm ngày cứơi năm sau và năm sau nữa hẳn cũng phải tuyệt vời như năm nay.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi

Tất cả mọi thứ đều thay đổi: đời sống, giá cả, thời trang. Chỉ có tình yêu của hai bạn là không có gì thay đổi. Luôn hạnh phúc nhé.

Love brought you together

Love brought you together As husband and wife And gave each of you A best friend for life Happy Wedding Anniversary

Tôi không biết hôn nhân là thế nào

Tôi không biết hôn nhân là thế nào, cho tới khi tôi gặp hai bạn. Hôn nhân thật sự tuyệt vời và đặc biệt. Happy Anniversary!

Người ta nói mỗi kỷ niệm ngày cưới

Người ta nói mỗi kỷ niệm ngày cưới là một dấu gạch nối. Chúng tôi mong bước ngoặt này sẽ mang đến cho hai bạn niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc mãi về sau.