Con...và... Mẹ

Con chào đời... Mẹ rơi lệ
Con biết đi... Mẹ vui mừng
Con vấp ngã... Mẹ nâng niu
Con gọi mẹ... Mẹ mim cười
Con hun mẹ... Mẹ hạnh phúc
Con đau yếu... Mẹ chăm chút
Con đau buồn... Mẹ vỗ về
Con thất bại... Mẹ động viên
Con thành côg... Mẹ hãnh diện
Con nên người... Mẹ an lòng Con chào đời... Mẹ rơi lệ
Con biết đi... Mẹ vui mừng
Con vấp ngã... Mẹ nâng niu
Con gọi mẹ... Mẹ mim cười
Con hun mẹ... Mẹ hạnh phúc
Con đau yếu... Mẹ chăm chút
Con đau buồn... Mẹ vỗ về
Con thất bại... Mẹ động viên
Con thành côg... Mẹ hãnh diện
Con nên người... Mẹ an lòng