Nếu bạn yêu bố mẹ mình

Đừng bao giờ gọi bố mẹ bạn là ông bà già.Vì nếu bạn yêu bố mẹ mình , bạn sẽ không bao giờ muốn bố mẹ mình già đi... Đừng bao giờ gọi bố mẹ bạn là ông bà già.Vì nếu bạn yêu bố mẹ mình , bạn sẽ không bao giờ muốn bố mẹ mình già đi...