Mẹ ơi ! Mãi ở bên con nha. Yêu mẹ!

Mẹ à!
Con yêu cả thế giới. Vì trong thế giới này có mẹ.
Và con yêu Mẹ vì Mẹ là cả thế giới của con.
Mất tất cả con có thể tìm lại nhưg mất Mẹ rồi biết tìm Mẹ nơi đâu?
Mẹ ơi ! Mãi ở bên con nha. Yêu mẹ! Mẹ à!
Con yêu cả thế giới. Vì trong thế giới này có mẹ.
Và con yêu Mẹ vì Mẹ là cả thế giới của con.
Mất tất cả con có thể tìm lại nhưg mất Mẹ rồi biết tìm Mẹ nơi đâu?
Mẹ ơi ! Mãi ở bên con nha. Yêu mẹ!