CON YÊU MẸ!!

Con vô tâm quá Mẹ nhỉ?
Con có thể nói Con yêu mọi thứ:
Con yêu cuộc sốg
Con yêu bạn bè con
Yêu người Con yêu nữa
Vâng nhiều lắm Mẹ ạ
Nhưng Mẹ ơi Con chưa 1lần nào nói rằng Con Yêu Mẹ cả
Và lúc này Con mới nhận ra Mẹ là tất cả những gì mà Con có và quý nhất
Mẹ ơi !!Con Yêu Mẹ nhiều lắm. Con vô tâm quá Mẹ nhỉ?
Con có thể nói Con yêu mọi thứ:
Con yêu cuộc sốg
Con yêu bạn bè con
Yêu người Con yêu nữa
Vâng nhiều lắm Mẹ ạ
Nhưng Mẹ ơi Con chưa 1lần nào nói rằng Con Yêu Mẹ cả
Và lúc này Con mới nhận ra Mẹ là tất cả những gì mà Con có và quý nhất
Mẹ ơi !!Con Yêu Mẹ nhiều lắm.