Nếu 1 mai con mất đi tất cả

Nếu 1 mai con mất đi tất cả
Cuộc đời này con chỉ cần Mẹ thôi
Vật chất mất đi con còn tìm lại đc
Mất Mẹ rồi con biết tìm nơi đâu
Cám ơn Mẹ đã cho con cuộc sốg
Gánh nặng cuộc đời Mẹ đã khổ vì con
Ơn ngĩa sinh thàh con xin ghi nhớ
Suốt cuộc đời con ko thể nào quên Nếu 1 mai con mất đi tất cả
Cuộc đời này con chỉ cần Mẹ thôi
Vật chất mất đi con còn tìm lại đc
Mất Mẹ rồi con biết tìm nơi đâu
Cám ơn Mẹ đã cho con cuộc sốg
Gánh nặng cuộc đời Mẹ đã khổ vì con
Ơn ngĩa sinh thàh con xin ghi nhớ
Suốt cuộc đời con ko thể nào quên