Mẹ Là Để Yêu

Hạnh Phúc nhất ko phải là khi bạn có cuộc sống giàu có ...
Không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao ...
Không phải là khi bạn có 1 người yêu hoàn hảo ...
Mà Hạnh Phúc nhất là khi bạn có Mẹ và còn Mẹ ...!!! Hạnh Phúc nhất ko phải là khi bạn có cuộc sống giàu có ...
Không phải là khi địa vị xã hội của bạn cao ...
Không phải là khi bạn có 1 người yêu hoàn hảo ...
Mà Hạnh Phúc nhất là khi bạn có Mẹ và còn Mẹ ...!!!