Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần

"Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái". Vì mẹ không chỉ sống riêng mình mà còn sống vì con. "Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần, một lần cho bản thân và một lần cho con cái". Vì mẹ không chỉ sống riêng mình mà còn sống vì con.