Ý nghĩa về mẹ

Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con...
Old là nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi...
Tears là những giọt nước mắt mà mẹ đã đổ vì con...
Heart là trái tim vàng của mẹ...
Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con..
Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo... Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con...
Old là nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi...
Tears là những giọt nước mắt mà mẹ đã đổ vì con...
Heart là trái tim vàng của mẹ...
Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con..
Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo...