Mẹ ơi, con yêu mẹ...

Mẹ ơi, con yêu mẹ...
Cuộc sống sinh viên đã cho con nhận ra rất nhiều điều, những điều mà trước đây khi nghe mấy anh chị kể con cho là rất hoàn hảo. Con chưa biết rằng đó là quãng thời gian mà con thấy quý những gì mà gia đình mình đã cho con. * Con đã biết thế nào là cảnh số...
Mẹ ơi, con yêu mẹ...
Cuộc sống sinh viên đã cho con nhận ra rất nhiều điều, những điều mà trước đây khi nghe mấy anh chị kể con cho là rất hoàn hảo. Con chưa biết rằng đó là quãng thời gian mà con thấy quý những gì mà gia đình mình đã cho con. * Con đã biết thế nào là cảnh số...