Dẫu có vạn lời tán tụng cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ

Con cảm ơn mẹ...Dẫu có vạn lời tán tụng cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ...
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con....
✿ Cầu cho Cha Me muôn đời Bình an! Con cảm ơn mẹ...Dẫu có vạn lời tán tụng cũng không sánh bằng hải hà của Mẹ...
Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con....
✿ Cầu cho Cha Me muôn đời Bình an!