Cám ơn Mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn

Cám ơn Mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn, những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng...
Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác Cám ơn Mẹ về những tháng ngày nhọc nhằn, những nỗi buồn lo mà Mẹ đã từng âm thầm chịu đựng...
Con cảm ơn mẹ... vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác