Nhưng điều con mong ước nhất là được ôm mẹ và khóc thật to

Nhưng điều con mong ước nhất là được ôm mẹ và khóc thật to, điều con ước ao nhất là có thể dựa dẫm vào ai đó mà bước. Con sẽ bước tiếp trên con đường mà con đã chọn. Mẹ ơi, con mong mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo gì cho con nhé. Nhưng điều con mong ước nhất là được ôm mẹ và khóc thật to, điều con ước ao nhất là có thể dựa dẫm vào ai đó mà bước. Con sẽ bước tiếp trên con đường mà con đã chọn. Mẹ ơi, con mong mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo gì cho con nhé.