Con muốn gánh hết những gánh nặng đang đè nén trên đôi vai mẹ

Con muốn gánh hết những gánh nặng đang đè nén trên đôi vai mẹ, con muốn lo hết những lo toan nhọc nhằn mà mẹ đang phải trải qua Con muốn gánh hết những gánh nặng đang đè nén trên đôi vai mẹ, con muốn lo hết những lo toan nhọc nhằn mà mẹ đang phải trải qua