Mẹ ơi ! Cát sa mạc ai đong ai đếm

Mẹ ơi !
Cát sa mạc ai đong ai đếm
Nếm ngọt bùi phải nếm đắng cay
Đắng cay mẹ chịu bao ngày
Giờ con mong mẹ hàng ngày bên con Mẹ ơi !
Cát sa mạc ai đong ai đếm
Nếm ngọt bùi phải nếm đắng cay
Đắng cay mẹ chịu bao ngày
Giờ con mong mẹ hàng ngày bên con