Nhân ngày lễ Vu Lan, con chúc cha mẹ luôn hạnh phúc

Nhân ngày lễ Vu Lan, con chúc cha mẹ luôn hạnh phúc luôn luôn khỏe mạnh và bình yên với con cháu
Cảm ơn Cha Mẹ cả cuộc đời chăm lo cho con. Nhân ngày lễ Vu Lan, con chúc cha mẹ luôn hạnh phúc luôn luôn khỏe mạnh và bình yên với con cháu
Cảm ơn Cha Mẹ cả cuộc đời chăm lo cho con.