Thân cò lặn lội bờ ao

Thân cò lặn lội bờ ao...
Đẹp trong câu hát,ngọt ngào trang thơ
Nao lòng trong gió mùa thu
Nghiêng về năm tháng mẹ ru thủa nào! Thân cò lặn lội bờ ao...
Đẹp trong câu hát,ngọt ngào trang thơ
Nao lòng trong gió mùa thu
Nghiêng về năm tháng mẹ ru thủa nào!